Areco Metals erbjuder kvalitativa och starka produkter där råmaterialet kommer från certifierade och ledande stålverk. Koncernen har hög kompetens och stor erfarenhet. De varor och tjänster som Areco Metals erbjuder håller en hög kvalitet och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra kundnöjdheten och leveransprecisionen.

Reklamationer

Som ett led i detta förbättringsarbete har vi sett över vår reklamationsprocess. Även om vi har få reklamationer vill vi ha en så effektiv hantering som möjligt av de ärenden vi har.

Här hittar ni den blankett som ska användas vid reklamationer. För att vi ska kunna hantera era ärenden måste samtliga fält i den övre delen vara ifyllda. Vi behöver också minst en bild på felet – enda undantaget är om gods saknas. Ta gärna bilder både på avstånd och nära, på produkten och märkningen.

Skicka er reklamation till ordermetals@areco.se så återkopplar vi inom 48 timmar och ger ert ärende ett AV-nummer. Skulle det senare bli aktuellt med en retur av godset ber vi er märka det med detta nummer.

Har ni synpunkter på vår reklamationsprocess eller andra förslag till förbättringar får ni gärna kontakta någon av oss:

Eva Strandberg

Eva Strandberg

Kvalitetsansvarig
0730-44 98 65
eva.strandberg@areco.se

Här kan du ladda ner blanketten i Microsoft Office Excel format.
För att vi ska kunna hantera reklamationen måste samtliga fält i filen vara ifyllda.
Vi behöver också minst en bild på felet. Enda undantag är när gods saknas.
Vid felplock ta bild på produktens märkning.
Skicka den ifyllda filen till ordermetals@areco.se så återkopplar vi inom 48h och ger er ett AV-nummer.
Skulle ni senare behöva returnera godset ber vi er märka det med vårt AV-nummer.