Det finns många bolag inom Areco-koncernen och därför måste inkommande fakturor ha ett bestämt och korrekt innehåll. Nedan beskriver vi hur en faktura ska se ut, felaktiga eller ej kompletta returneras i original.

OBS! Areco Metals delas upp och Steel Service Center bryts loss för att bilda ett fristående bolag fr.o.m. 1 maj 2022.
Tänk på att fakturor som skickas/mottas måste gå till rätt bolag.
PDF-faktura till Areco Metals: invoicemetals@areco.se ​PDF-faktura till Areco SSC: invoicessc@areco.se 

Obligatorisk referensmärkning

När du fakturerar oss är det viktigt att fakturan:
1. Är utställd på Areco Metals AB [Org-nr: 556754-8200]
2. Innehåller följande fält: Bankgironr. | Fakturanr. | Fakturadatum | Totalbelopp | Momsbelopp | Er referens | Ert org.nr.

3. Har rätt referensmärkning - Alla leverantörsfakturor ska märkas med en referensperson tillsammans med ett fyrsiffrigt referensnummer.
Referensmärkning anger vem som beställt varan/tjänsten. Den hos Areco som beställer en vara/tjänst måste alltid ange referensmärkning.
Saknar du referens, vänligen kontakta den som har gjort beställningen och be om referensuppgifter.

Exempel på hur referensmärkningen ser ut [Ref. 1111 - Förnamn Efternamn]


OBS! Om ovanstående information saknas eller inte stämmer returnerar vi fakturan och en ny korrekt faktura måste utfärdas.


Rätt bolagsnamn

För att vi ska kunna leva upp till skattelagstiftningen är det viktigt att du som leverantör ställer fakturan till rätt juridisk enhet inom Areco.
De fakturor som saknar korrekt bolagsnamn kommer att returneras för komplettering eftersom vi inte kan hantera dessa i vårt system.


Betalningsvillkor

Vi tillämpar 30 dagar netto på leverantörsfakturor alt. individuellt avtalade villkor.
Huvudregeln är att vi inte betalar några faktureringsavgifter om det inte finns en särskild uppgörelse.


PDF-fakturor

Vi tar helst emot er faktura som PDF-faktura.

Faktureringsadress

Alla pappersfakturor skickas för hantering till:
Areco Metals AB
Vinkelgatan 13
211 24 Malmö
PDF-faktura skickas till: invoicemetals[at]areco.se

Vi kommer att returnera alla fakturor som har felaktigt utseende eller saknar ovan uppgifter.