Areco förvärvar Vinkeln 8 i Malmö

Areco har genom en bolagsaffär förvärvat tomträtten Vinkeln 8.

Fastigheten innehåller lager- och kontorsfastigheter med en tomtyta på ca 33 000 kvm. Vinkeln 8 är belägen på ett mycket gott kommunikationsläge på Spillepengens industriområde i Malmö. Tillträde sker den 5 februari 2016.

Med Vinkeln 8 kompletterar vi vårt befintliga innehav runt området. Förvärvet är ett strategiskt steg för oss att utveckla vår egen verksamhet som fastighetsaktör i Malmö. Vår målsättning är att uppgradera byggnaderna och att i framtiden även förtäta fastigheten mot Vinkelgatan, säger Peter Areskog, koncernchef.

Vinkeln 8 är nästan fullt uthyrd och de vakanta kontors- och industrilokaler kommer att hyras ut under 2016. Vi kommer att utveckla de befintliga byggnaderna för att skapa mervärden för våra hyresgäster samtidigt som vi ökar värdet på våra fastigheter, avslutar Peter Areskog.

För mer information kontakta:
Mathias Bengtsson, Fastighetschef
0707-41 44 02


Fakta om Areco-koncernen
162 anställda.
Nio helägda och tre delägda bolag i Sverige, Polen och Danmark.
Beräknad omsättning 2015: drygt 1 000 000 000 kronor. (2004: 100 000 000).

Verksamheter:
Areco Metals. En av Europas största importörer och lagerhållare av lackerad tunnplåt för byggnadsindustrin. Hanterar inköp, distribution och lagerhållning av råmaterial från stålverk i
hela världen. Råvarulager för 30 000 ton stål i Helsingborgs hamn.

Areco Profiles. Bland Nordens största producenter av byggplåt för tak- och väggprofiler, takpannor och tillbehör. Tillverkning av takavvattningsprodukter. Två fabriker i Malmö, en i vardera Lipiany i Polen och Terndrup i Danmark för marknaderna i norra Europa.

Areco Direct. Grossistverksamhet för byggbranschen med ett tiotal butiker och flera återförsäljare i södra och mellersta Sverige för Areco-produkter som byggplåt, handelsstål, armering och ventilation. Täcker snart hela Sverige.

Areco Contractor. Specialiserad på miljövänlig rivning och andra experttjänster i genren. Prisbelönt för varsam rivning av delar av ett 1800-talskomplex i Kristianstad där fasaden bevarades för Region Skånes nya regionkontor. Rev en av Sveriges mest förorenade platser, Klippans läderfabrik.

Areco Properties. Förvaltning, utveckling och byggnation av koncernens fastigheter.

Kontakt

Huvudkontor:
Vinkelgatan 13
211 24 Malmö

Scroll